Thư viện Lạc Hồng
Mobile computing: technology, applications, and service creation

Ký hiệu xếp giá
004.165 T152
Dewey
004.165
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
668tr ; 24 cm
ISBN
9780071477338
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Mobile computing
Ngày cập nhật
17/12/2008 09:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Mobile Computing Architecture; Mobile Computing Through Telephony; Emerging Technologies; Global System for Mobile Communications ; Short Message Service; General Packet Radio Service; Wireless Application Protocol; CDMA and 3G; 10 Wireless LAN; Intelligent Networks and Interworking; Client Programming; Programming for the Palm OS; Wireless Devices with Symbian OS; J2ME; Wireless Divices with Windows CE; Voice over Internet Protocol and Convergence; Security Issues in Mobile Computing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000328  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1430