Thư viện Lạc Hồng
Java programming

Ký hiệu xếp giá
005.133F2454 2008
Dewey
005.133
Xuất bản
4. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2008
Mô tả
811tr ; 24 cm
ISBN
9781423901280
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Java programming
Ngày cập nhật
17/12/2008 10:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Creating Your first Java Classes; Using Data Within a Program; Using Methods, Classes, and Objects; More Object Concepts; Making Decisions; Looping; Characters, Atrings, and The Stringbuffer; Arrays; Applets; Graphics; Introduction to Inheritance; Advanced Inheritance Concepts; Using Layout Managers and Events; Exception Handling; File Input and Output.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000494  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1285