Thư viện Lạc Hồng
Luật xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.029 026Lu-D
Dewey
690.029 026
Xuất bản
Tái bản lần 1. - Đại học Mở bán công TP.HCM, 1998
Mô tả
288tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 04:27 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm tổng quát về luật XD Chương 2: Quy hoạch XD Chương 3: Dự án đầu tư XD Chương 4: Thiết kế công trình XD Chương 5: XD công trình Chương 6: Quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình Chương 7: Dịch quyền trong XD Chương 8: Hợp đồng kinh tế trong XD Chương 9: Hành nghề XD Chương 10: Quyền tác giả tác phẩm kiến tríc Chương 11: Tranh chấp trong XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000824  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 706