Thư viện Lạc Hồng
Data and computer communications

Ký hiệu xếp giá
004.6S7828
Dewey
004.6
Xuất bản
8. - Pearson/Prentice Hall, 2007
Mô tả
834tr ; 24 cm
ISBN
9780132381956
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
computer communications
Ngày cập nhật
17/12/2008 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Overview; Data Communications; Wide Area Networks; Local Area Networks; Internet and Transport Protocols; Internet Applications.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000369  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1020