Thư viện Lạc Hồng
Principles and practice of marketing

Ký hiệu xếp giá
658.8 J62
Dewey
658.8
Xuất bản
5. - Maidenhead: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
1022tr ; 26 cm
ISBN
9780077114152
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Ngày cập nhật
17/12/2008 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Fundamentals of Modern Marketing Thought; Marketing Analysis; Marketing Mix Decisions; Competition and Marketing; Marketing Implementation and Application.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000136  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 900