Thư viện Lạc Hồng
The sales manager’s guide to developing a winning sales team: critical tools for outstanding results

Ký hiệu xếp giá
658.8G895
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
228tr ; 24 cm
ISBN
9780071475845
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sales
Ngày cập nhật
17/12/2008 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Manager's Problem Solver; Essential Readings for Individua Growth: Essential Readings about Knowledge; Readings about Skills, Essential Readings about Movivation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000185  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1232