Thư viện Lạc Hồng
Managerial economics

Ký hiệu xếp giá
338.5024658T4552
Dewey
338.5024658
Xuất bản
9. - N.Y: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
746tr ; 23 cm
ISBN
9780071265546
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Managerial economics
Ngày cập nhật
17/12/2008 03:34 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Some Preliminaries; Demand Analysis; Production and Cost Analysis; Profit Maximization in Various Market Structures; Advanced Topics in Managerial Economics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000069  Còn  Rỗi          
200000187  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 591