Thư viện Lạc Hồng
Investment analysis & portfolio management

Ký hiệu xếp giá
332.6R3623
Dewey
332.6
Xuất bản
7. - United States of America: South-Western/Thomson Learning, 2003
Mô tả
1162tr ; 26 cm
ISBN
9780324171730
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Investment
Ngày cập nhật
19/12/2008 08:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Investment Background; Developments in Investment Theory; Valuation Principles and Practices; Analysis and Management of Common Stocks; Analysis and Management of Bonds; Derivative Security Analysis; Specification and Evaluation of Asset Management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000168  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 711