Thư viện Lạc Hồng
Managing human resources

Ký hiệu xếp giá
658.3 B676
Dewey
658.3
Xuất bản
14. - Thomson, 2007
Mô tả
783tr ; 26 cm
ISBN
324314639
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Managing human resources
Ngày cập nhật
19/12/2008 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Human Resources Management in Perspective; Meeting Humnan Resources Requirements; Developing Effectiveness in Human Resources; Implementing Compensation and Security; Enhancing Employee-Management Relations; Expanding Human Resources Management Horizons.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000250  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 667