Thư viện Lạc Hồng
Management : a global perspective

Ký hiệu xếp giá
658W20-I
Dewey
658
Xuất bản
11. - Singapore: McGraw-Hill education, 2005
Mô tả
600tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
19/12/2008 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Basis of Global Management Theory and Practice; Planning; Organizing; Staffing; Leading; Controlling.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000179  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 753