Thư viện Lạc Hồng
Business marketing: connecting strategy, relationships, and learning

Ký hiệu xếp giá
658.8D989
Dewey
658.8
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2006
Mô tả
683tr ; 26 cm
ISBN
9780072865783
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Ngày cập nhật
19/12/2008 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Markets and Business Marketing; Foundations for Creating Valua; Business Marketing Programming; Managing Programs and Customers.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000152  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 756