Thư viện Lạc Hồng
Strategic marketing

Ký hiệu xếp giá
658.802C898
Dewey
658.802
Xuất bản
8. - Boston: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
726tr ; 26 cm
ISBN
9780071244329
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Ngày cập nhật
19/12/2008 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Strategic Marketing; Markets, Segments, and Customer Valua; Designing Market-Driven Strategies; Market-Driven Program Development; Implementing and Managing Market-Driven Strategies; Comprehensive Cases.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000141  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 583