Thư viện Lạc Hồng
International financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15 M178
Dewey
658.15
Xuất bản
6. - Cincinnati, Ohio: South-Western College Publishing, 2000
Mô tả
660tr ; 26 cm
ISBN
324009550
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
International financial
Ngày cập nhật
19/12/2008 02:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The International Financial Environment; Exchange rate Behavior; Exchange Rate Risk Management; Long-Term Asset and Liability Management; And Short-Term Asset and Liability Management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000138  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 939