Coaching, mentoring and managing

Ký hiệu xếp giá
658.312 4 H739
Dewey
658.312 4
Xuất bản
2. - Franklin Lakes, NJ: The Carrer Press, 2001
Mô tả
285tr ; 26 cm
ISBN
9781564145840
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business
Ngày cập nhật
19/12/2008 03:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Getting Results Is All About You; The Five-Step StaffCoaching model; The Coaching Pole: Inspiring and Movivating; The Mentoring Role: Instruction by Example; The Counselor Role: Confrontation and Correction; Integrating the Individual and Team; Managing Within the StaffCoaching Model;And, So what and Who Cares!.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000139  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 458