Thư viện Lạc Hồng
Game design: a practical approach

Ký hiệu xếp giá
794.8S500Y
Dewey
794.8
Xuất bản
1. - Boston: Charles River Media, Inc., 2007
Mô tả
396tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
24/12/2008 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction to Game Design; Game Design Theory; Real-World Game Design.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000444  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 778