Thư viện Lạc Hồng
Study guide Financial management: theory and practice

Ký hiệu xếp giá
658.15 B855
Dewey
658.15
Xuất bản
6. - Dryden press, 1991
Mô tả
28 cm
ISBN
9780030326776
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Financial managemnet
Ngày cập nhật
26/12/2008 08:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: introduction to financial management; valuation concepts; strategic investment decisions
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000042  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 792