Customer satisfaction: practical tools for building important relationships

Ký hiệu xếp giá
658.812 S425
Dewey
658.812
Xuất bản
3. - Boston: Thomson Course Technology, 2000
Mô tả
120tr ; 25 cm
ISBN
9781560525233
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Customer
Ngày cập nhật
26/12/2008 03:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Clearing The Barriers; Building The Foundation; Using The Tools.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000377  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 404