Thư viện Lạc Hồng
Problem solving for teams: a systematic approach to consensus decision making

Ký hiệu xếp giá
658.403 P761
Dewey
658.403
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 1995
Mô tả
136tr ; 25 cm
ISBN
9781418889135
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/12/2008 03:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Problem Solving and Decision Making; Process Overview; Communication Dynamics; Problem Recognition; Problem Labeling; Problem Analysis; Optional Solutions; Decision Making; Implementation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000629  Còn  Rỗi          
200000660  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 104