Thư viện Lạc Hồng
Performance management: a practical guide

Ký hiệu xếp giá
658.4M179
Dewey
658.4
Xuất bản
4. - Thomson Course Technology, 2000
Mô tả
80tr ; 25 cm
ISBN
9781418889142
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Performance management
Ngày cập nhật
26/12/2008 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Are You Ready for Better Appraisals; Setting the Stage; Preparing for More Effective Appraisals; Conducting the Appraisal; After the Appraisal.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000611  Còn  Rỗi          
200000615  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2100