Coaching skills for leaders: helping others reach their potential

Ký hiệu xếp giá
658.409 L793
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2006
Mô tả
112tr ; 25 cm
ISBN
9781418864927
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leaders
Ngày cập nhật
26/12/2008 03:54 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Observing Behavior as a Prelude to coaching; Giving Effective Feedback; Guiding Others to Be Their Best; Using Listening Skills as a Coaching Tool; Coaching Others Through Their Problems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000473  Còn  Rỗi          
200000610  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1025