Coaching skills for leaders: helping others reach their potential

Ký hiệu xếp giá
658.409 B864
Dewey
658.409
Xuất bản
4. - Boston: Thomson Course Technology, 2003
Mô tả
94tr ; 25 cm
ISBN
9781560526780
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leaders
Ngày cập nhật
26/12/2008 03:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Back to the Basics; Choosing Your Words Carefully; Improving Business Writing; Writing for Specisl Circumstances; Know Your Audience.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000614  Còn  Rỗi          
200000616  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1118