Time management

Ký hiệu xếp giá
650.1 H424
Dewey
650.1
Xuất bản
3. - Thomson Course Technology, 2001
Mô tả
110tr ; 25 cm
ISBN
9781418889111
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Time management
Ngày cập nhật
26/12/2008 04:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Time Management Principles; Time Management Techniques; Time Management Innovations; Time-Saving Tips for Travelers; Action Planning.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000624  Còn  Rỗi          
200000626  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 633