Thư viện Lạc Hồng
Meeting skills for leaders: a practical guide for more productive meetings

Ký hiệu xếp giá
658.45 H424
Dewey
658.45
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: Thomson/Course Technology, 2006
Mô tả
135tr ; 25 cm
ISBN
9781418864897
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leaders
Ngày cập nhật
26/12/2008 04:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Effective Meeting; Facilities and Equipment; Conducting Meetings; Leading Effective Discussions; Improving Meetings.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000453  Còn  Rỗi          
200000645  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 743