Project management: practical tools for success

Ký hiệu xếp giá
658.404 H424
Dewey
658.404
Xuất bản
3. - Boston: Thomson Course Technology, 2002
Mô tả
96tr ; 25 cm
ISBN
9781560526650
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Project management
Ngày cập nhật
26/12/2008 04:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Introduction; Defining the Project; Planning the Project; Implementing the Plan; Completing the Project; Summary.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000630  Còn  Rỗi          
200000644  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 449