Thư viện Lạc Hồng
Learning to lead: an action plan for success

Ký hiệu xếp giá
658.409H467
Dewey
658.409
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2004
Mô tả
112tr ; 25 cm
ISBN
9781560526834
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lead
Ngày cập nhật
26/12/2008 04:14 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Exploring Your Leadership Potential; Being Your Personal Best; Being a Visionary; Being a Change Agent; Being a Team Leader; Creating an Action Plan.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000639  Còn  Rỗi          
200000650  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 547