Excellence in supervision: essential skills for the new supervisor

Ký hiệu xếp giá
658.302 C743
Dewey
658.302
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 2001
Mô tả
112tr ; 25 cm
ISBN
9781560526117
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Management
Ngày cập nhật
26/12/2008 04:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Getting Started; Managing for High Performance; Communicating with Others Proactively; Coaching for Excellence; Dealing with Change Positively.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000347  Còn  Rỗi          
200000484  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1114