Thư viện Lạc Hồng
Goals and goal setting: achieving measured objectives

Ký hiệu xếp giá
658.301 R857
Dewey
658.301
Xuất bản
3. - Boston: Thomson Course Technology, 2003
Mô tả
106tr ; 25 cm
ISBN
9781560526773
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/12/2008 04:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: What Is a Goal?; Who Sets Goals; How Are Goals Set; Goal Achievement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000353  Còn  Rỗi          
200000405  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 125