Conflict management: resolving disagreements in the workplace

Ký hiệu xếp giá
658.405 3 K51
Dewey
658.405 3
Xuất bản
3. - Boston: Thomson/Course Technology, 2006
Mô tả
87tr ; 25 cm
ISBN
9781418862626
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Conflict management
Ngày cập nhật
26/12/2008 05:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Understanding Conflict Management; The Four-Phase Process for Managing Conflict and Disagreement.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000387  Còn  Rỗi          
200000495  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1264