Working smarter from home: tips for telecommuters and home-based businesses

Ký hiệu xếp giá
658.041 S927
Dewey
658.041
Xuất bản
1. - Boston: Thomson Course Technology, 1995
Mô tả
111tr ; 25 cm
ISBN
142395081X
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/12/2008 07:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Getting Started; Juggling Time; Managing Meaningful Clutter; Self-Management; Managing Others; Pulling It All Together; Special Considerations for Telecommuters.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000432  Còn  Rỗi          
200000478  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 574