Thư viện Lạc Hồng
Learning to listen: making sense of spoken english. Student book 3

Ký hiệu xếp giá
428.34 L887l 3
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Education, 2003
Mô tả
79tr ; 28 cm
ISBN
9780333988916
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh , nghe
Ngày cập nhật
02/01/2009 08:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Party Talk; Weekend at Home; You Haven't Changed a Bit; Pen Pals and Keypals; Let's Get Sometime to Eat; Let's Party; Sightseeing; You're the One for Me; Traveling Online; Checking In; When Are You Free; Streaming Video; E-Shopping; Shopping for Clothes; Staying Fit; Around School.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017942  Còn  Rỗi          
100017945  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1320