Thư viện Lạc Hồng
Tech talk: workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24S982
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2003
Mô tả
80tr ; 28 cm
ISBN
9780194574556
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, kỹ thuật
Ngày cập nhật
02/01/2009 09:28 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes 21 units and answer key.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000952  Còn  Rỗi          
200000978  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 512