Thư viện Lạc Hồng
Quản lý thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.029 026Qu-D
Dewey
690.029 026
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
287tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 05:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000835  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1064