Thư viện Lạc Hồng
Tune in 1: learning English through listening: test pack

Ký hiệu xếp giá
428.34L759t
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - New York; Oxford: Oxford University Press, 2007
Mô tả
54tr ; 28 cm + 1CD
ISBN
9780194471053
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, nghe
Ngày cập nhật
02/01/2009 09:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Listen and understand; And tune in.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000957  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1249