Thư viện Lạc Hồng
Inside out: advanced: workbook

Ký hiệu xếp giá
420.7J764in
Dewey
420.7
Xuất bản
1. - UK: Macmillan Education, 2001
Mô tả
96tr ; 30 cm
ISBN
9781405029162
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
02/01/2009 10:33 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: identity; taste; city; talk; luck; mind; cyberspace; law; first; stories; words; conscience.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000832  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1158