Thư viện Lạc Hồng
Cutting edge: advanced. Workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24 M819c
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Harlow: Longman, 2003
Mô tả
79tr ; 30 cm
ISBN
9780582501744
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
02/01/2009 10:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: vocabulary; grammar; pronunciation; listen and read, check your writing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000827  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1663