Thư viện Lạc Hồng
Thi công cầu bêtông cốt thép

Ký hiệu xếp giá
624.257Th-T
Dewey
624.257
Xuất bản
H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
238tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/07/2004 05:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Công tác Bêtông, cốt thép và ván khuôn Chương 2: Thi công thân trụ Chương 3: Xây dựng cầu bêtông cốt thép đúc tại chỗ Chương 4: Chế tạo cầu bêtông cốt thép lắp ghép và bán lắp ghép Chương 5: Lao lắp cầu bêtông cốt thép lắp ghép
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000772  Còn  Rỗi          
100000773  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1641