Thư viện Lạc Hồng
Learning to listen: making sense of spoken English. Teacher's guide 1

Ký hiệu xếp giá
428.34L887le 1
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Education, 2008
Mô tả
128tr ; 28 cm
ISBN
9780333988862
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Ngày cập nhật
03/01/2009 08:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Firts day; All about you; At the Internet Cafe'; Let's go; What time is it; Describing Yourself; How will I know You; What's on TV; Planning Your day; Free time; Let's eat; At home; Sunny or cloudy; On the block; Downtown; Let's Celebrate.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017940  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 332