Thư viện Lạc Hồng
Learning to listen: making sense of spoken English. Teacher's guide 2

Ký hiệu xếp giá
428.34L887le 2
Dewey
428.34
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan Education, 2003
Mô tả
128tr ; 28 cm
ISBN
9780333988893
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng anh, nghe
Ngày cập nhật
03/01/2009 08:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Born Lucky; Around the world; Happy birthday; How are you feeling; At the mall; At the Movies; Dining out; What are you wearing; Traffic jam; On the Weekend; Room Service; Getting away; The ceiling is leaking; Stay in touch; Call me on my cell; job fair.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017932  Còn  Rỗi          
100017933  Còn  Rỗi          
100017946  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 820