Thư viện Lạc Hồng
Business explorer 1. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.2402465K696b 1
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Mô tả
111tr ; 28 cm
ISBN
9780521777803
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh thương mại
Ngày cập nhật
03/01/2009 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: New faces; Around the office; Products and services; Time zones; On the phone; Placing an order; Making a reservation; Getting a round; About the company; Routines; Small talk; Getting personal; Entertaining; Working together; Getting help.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000908  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 870