Thư viện Lạc Hồng
New cutting edge: elementary. Work book

Ký hiệu xếp giá
428.24 M819n
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Harlow: Longman, 2005
Mô tả
112tr ; 30 cm
ISBN
9780582825031
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Ngày cập nhật
03/01/2009 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: question forms; questions words; short answers; vocabulary; pronunciation; sentence; improve your writing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000854  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2035