Thư viện Lạc Hồng
Inside out: elementary: student's book

Ký hiệu xếp giá
420.7K233
Dewey
420.7
Xuất bản
1. - Oxford: Macmillan, 2003
Mô tả
127tr ; 30 cm
ISBN
9780333924402
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
05/01/2009 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Classroom; You; People; Days; Living; Food; Work; Sea; Solo; Looks; Reality; Things; Energy; Dotcom; Drive; Justice; Extreme.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000894  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1165