Thư viện Lạc Hồng
Market leader: elementary business English practice file

Ký hiệu xếp giá
428.2402465R7274m 2004
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education, 2004
Mô tả
95tr ; 30 cm + 1 CD
ISBN
9780582773226
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại, kinh doanh
Ngày cập nhật
05/01/2009 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introductions; Work and leisure; Problems; Travel; Food and entertaining; Sales; People; Markets; Companies; The Web; Cultures; Jobs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000836  Còn  Rỗi          
200000866  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 589