Thư viện Lạc Hồng
Tech talk: pre-intermediate: student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24H7379
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2005
Mô tả
127tr ; 28 cm
ISBN
9780194574587
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, kỹ thuật
Ngày cập nhật
05/01/2009 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: What's The Job?; Is that correct?; What are the numbers?; How does it work?; What happened?; Can you fix it?; I need some information; What should we do? Take care; What's it like?; How do you do it?; Watch out!; Out and about; Tell me about it; What's the schedule?; What's the system?; Does it fit?; Which is better?; It's progress; What's it made of?; How come?.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000612  Còn  Rỗi          
200000627  Còn  Rỗi          
200000632  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 899