Thư viện Lạc Hồng
Tech talk: elementary: student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24H7379t
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2003
Mô tả
127tr ; 28 cm
ISBN
9780194574532
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, kỹ thuật
Ngày cập nhật
05/01/2009 02:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Can you speak English?; How do you spell that?; What do you want?; Is that correct?; Where is it?; Tell me about it; What can it do?; What do you need? Watch out!; Here or there?; What's the Problem? What's going on?; What's it for?; What happend?; Where are you from?; Can you help me?; Keep moving; What happens next?; Fix it!; Safety first; What a great idea!
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001019  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1391