Thư viện Lạc Hồng
Connect: workbook 3

Ký hiệu xếp giá
428.24076C75227 3
Dewey
428.24076
Xuất bản
1. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Mô tả
58tr ; 28 cm
ISBN
9780521676090
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh
Ngày cập nhật
05/01/2009 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: back to school; fun times; going places; comparisons; your helth; special events; our stories; in the city.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000893  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 370