Thư viện Lạc Hồng
Cầu dây văng

Ký hiệu xếp giá
624.7Câ-V
Dewey
624.7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
272tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/07/2004 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Sơ lược lịch sử phát triển cầu dây văng Chương 2: Tính kinh tế kỹ thuật của cầu dây văng Chương 3: Các sơ đồ và hình thái cầu dây văng Chương 4: Cấu tạo các bộ phận cầu dây văng Chương 5: Tính cầu dây văng Chịu tĩnh tải và điều chỉnh nội lực Chương 6: Các tham số cơ bản của cầu dây văng Chương 7: Đặc điểm tính cầu dây văng chịu hoạt tải Chương 8: Phân tích động cầu dây văng Chương 9: Đặc điểm làm việc của cáp trong cầu dây văng Chương 10: Đặc điểm thi công cầu dây văng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000784  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2759