Thư viện Lạc Hồng
English knowhow : workbook 3

Ký hiệu xếp giá
420.7B100C
Dewey
420.7
Xuất bản
Hong Kong: Oxford University Press, 2004
Mô tả
77tr ; hình anh; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/01/2009 03:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes topics: From me to you; In the limelight; By coincidence; A day's work; The nature of things; Make your mark; By design; Special offer; Mysteries and science; Mind your manners; Make or break; A laugh a day.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 711