Công trình bến cảng

Ký hiệu xếp giá
627.3 Cô-C
Dewey
627.3
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1998
Mô tả
380tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/07/2004 09:44 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Nhũng khái niệm chung về cảng và bến Chương 2: tải trọng và tác động lên công trình bến, nguyên tắc tính toán Chương 3: Bến mái nghiên Chương 4: Bến trọng lực Chương 5: Bến tường cừ Chương 6: Bến cầu tàu Chương 7: Kết cấu bến cảng trên nền đất yếu Chương 8: Gia cố cải tạo và sửa chữa bến cũ Chương 9: Cảng dầu, cảng vũng, cảng đảo Chương 10: cảng khách, cảng phà, cảng cá Chương 11: Các công trình phụ trợ của bến Chương 12: Đánh giá tác động môi trường
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000785  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 621