Thư viện Lạc Hồng
Writing to learn: the sentence

Ký hiệu xếp giá
808.042S739wr
Dewey
808.042
Xuất bản
1. - Boston: McGraw-Hill, 2001
Mô tả
124tr ; 30 cm
ISBN
9780071188302
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết, câu
Ngày cập nhật
06/01/2009 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Topics: myself and others; family and relationships; education; work; leisure and recreation; the natural world.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000882  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 596