Thư viện Lạc Hồng
Interactions 1: reading

Ký hiệu xếp giá
428.64K599i 2007
Dewey
428.64
Xuất bản
Silver Ed.. - New York: McGraw-Hill Companies, 2007
Mô tả
240tr ; 26 cm
ISBN
9780071258265
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Ngày cập nhật
06/01/2009 09:49 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: academic life around the world; experiencing nature;living to eat, or eating to live; in the community; home; cultures of the world; helth; entertainment and the media; social life; sports.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001116  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 794